Financování

Průvodce koupí ke stažení zde - zjistěte vše podstatné před koupí jednotky v Rezidenci Mlýnská strouhy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Platební podmínky jednotky (byty/nebytové prostory) – varianty:

Financování nové jednotky v projektu Rezidence Mlýnská strouha je možné následujícími způsoby:

Varianta A1 – hypotéka klienta(10/50/40)  – úhrada kupní ceny jednotky proběhne postupnými platbami v návaznosti na průběh výstavby dle následujícího splátkového kalendáře

 • Část první zálohy na kupní cenu ve výši 100 000,- Kč + zákonná sazba DPH splatná do 3 kalendářních dnů od podpisu SOSBK
 • Doplatek zálohy do výše 10% kupní ceny + zákonná sazba DPH splatný do 10 kalendářních  dnů od doručení písemného oznámení o nabytí právní moci stavebního povolení
 • Záloha ve výši 50% kupní ceny + zákonná sazba DPH splatná do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o provedení  zápisu rozestavěných jednotek do katastru nemovitostí
 • Doplatek kupní ceny ve výši  40% + zákonná sazba DPH splatný do 10 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy

Varianta A2 – klient hradí z vlastních zdrojů (10/50/40)  – úhrada kupní ceny jednotky proběhne postupnými platbami v návaznosti na průběh výstavby dle následujícího splátkového kalendáře.

 • Část první zálohy na kupní cenu ve výši 100 000,- Kč + zákonná sazba DPH splatná do 3 kalendářních  dnů od podpisu SOSBK.
 • Doplatek zálohy do výše 10% kupní ceny + zákonná sazba DPH splatný do 10 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení o nabytí právní moci stavebního povolení.
 • Záloha ve výši 50% kupní ceny + zákonná sazba DPH splatná do 10 kalendářních dnů od dokončení hrubé stavby.
 • Doplatek kupní ceny ve výši 40% + zákonná sazba DPH splatný před podpisem kupní smlouvy.

Varianta B (100)– kupující uhradí jednorázově 100% kupní ceny jednotky

 • Úhrada 100% kupní ceny + zákonná sazba DPH je splatná do 10 kalendářních dnů od podpisu SOSBK

Při této variantě financování bude kupní cena uvedená ve SOSBK snížena o 2% oproti základní ceníkové ceně.

Varianta C (10/90) – kupující uhradí  kupní cenu ve dvou platbách (záloha a doplatek)

 • Část první zálohy na kupní cenu ve výši 100 000,- Kč + zákonná sazba DPH splatná do 3 kalendářních dnů od podpisu SOSBK
 • Doplatek zálohy do výše 10% kupní ceny + zákonná sazba DPH splatná do 10 kalendářních dnů od podpisu SOSBK
 • Doplatek kupní  ceny ve výši 90% + zákonná sazba DPH splatný před podpisem kupní  smlouvy – v případě úhrady z vlastních zdrojů

nebo

 • Doplatek kupní ceny ve výši 90% + zákonná sazba DPH splatný do 10 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy – v případě úhrady z hypotéky

Při této variantě financování bude kupní cena uvedená ve SOSBK zvýšena o 3% oproti  základní ceníkové ceně.

Jiné varianty úhrady jednotky jsou možné pouze na základě individuálního jednání o platebních podmínkách a dle výsledku budou spojeny s navýšením nebo snížením ceny jednotky.

Upozornění:

1) za řádnou včasnou úhradu se vždy dle těchto podmínek považuje okamžik připsání částky na účet označený stranou Rezidence Mlýnská strouha s.r.o.

2) v případě, že budoucí kupující včas a řádně neuhradí první platbu dle příslušné varianty bude toto považováno za hrubé porušení  uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí prodávající má právo od smlouvy odstoupit. Budoucím kupujícímu bude poskytnuta náhradní lhůty a to 3 kalendářní dny.

Postup při uzavírání smluv:

1. Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SOSBK)

Je smlouva, která je po obsahové stránce velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se v ní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Součástí SOSBK bude ustanovení o variantě, kterou si  strana budoucí kupující vybrala. Do 10 kalendářních dnů od podpisu SOSBK je budoucí kupující povinen uhradit na účet specifikovaný ve SOSBK první platbu dle zvolené  varianty splátkového kalendáře, a to v příslušné výši.                                                                               

2. Smlouva o převodu vlastnictví – Kupní smlouva (KS)

Je smlouva, kterou se předmět koupě - prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího.

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním webu souhlasíte s použitím souborů cookie.